MAD - Fol

MAD

Mekanda Adalet Derneği, kentsel ve kırsal mekanda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin/pratiklerin geliştirilmesine dair disiplinler ötesi çalışmalar yapar. Yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgiyi üretir, biriktirir ve paylaşır.

Fol olarak, Mekanda Adalet Derneği’ne kurulduğu ilk günden bu yana hazırladığımız tasarım çalışmalarıyla destek olduk. İlk olarak derneğin baş harflerinin ön planda olduğu logosu hazırlandı. Logoda tek bir konumlandırma yerine farklı alanlarda kullanılabilecek yatay ve dikey farklı konumlandırmalar hazırlandı. Logo, kendi mekanında adalet aramaya çalışan ve bu doğrultuda harflerin konumlanmasıyla hazırlandı. Logo tasarımı sonrası kurumsal kimlik materyallerinin tasarlanmasına başlandı. Kurumsal kimliğin dışında MAD’ın 3 ayda bir yayımlanan dergisinin mizanpajı, etkinliklerinin poster ve flyer çalışmaları üzerine çalışmaya devam ediyoruz.

Proje Başlat